Erklæring fra styret i Euro Sko Norge AS angående Ecco, 18.05.2022

Styret i Euro Sko Norge AS har fått den dialogen og utvidet informasjon som man tidligere har etterspurt fra Ecco. Dette har gitt Euro Sko Norge en forståelse av den meget komplekse situasjonen Ecco befinner seg i. Basert på dette og en helhetsvurdering av myndigheters regler/sanksjoner og tilgjengelige offentlige informasjon har styret i Euro Sko Norge AS besluttet å normalisere samarbeidet med Ecco.